Ny metode gjør bio- drivstoffet mer praktisk

En ny raffineringsmetode gjør det mulig å bruke biodrivstoff i vanlige dieselbiler ved å utnytte katalysatorene.

Det er et faktum at plantebasert drivstoff er mer miljøvennlig enn fossilt drivstoff. Oppfinnelsen har imidlertid stått overfor mange utfordringer på grunn av drivstoffets molekylære sammensetning. De kjemiske forskjellene mellom fossilt og biologisk drivstoff medfører at de har ulike kokepunkt, og man må derfor bygge egne motorer for biodrivstoff. Noen vil hevde at dette er en av de største hindringene for en mer utbredt bruk av biodrivstoff.

Vanlig biodiesel kan ikke brukes i standard dieselmotorer, siden rundt 95 prosent av molekylkjedene er like lange, og det betyr at de har omtrent samme kokepunkt. Presset øker for å framstille et alternativt drivstoff som kan bruke systemer og teknologi som allerede finnes.

Tyske forskere har nettopp funnet opp en metode for bearbeiding av plantekjemikalier for å lage biodiesel som overholder den europeiske standardiseringskomiteens (CEN) krav for kommersiell diesel solgt i EU. Prosessen involverer katalysatorer. Katalysatoren gjør at det er mulig å bearbeide biodiesel ved lavere temperatur og med mindre energi enn andre metoder. Da får man større mengde drivstoff, samtidig som produksjonskostnadene blir lavere.

Produksjon av biodiesel

Biodieselproduksjon er en ny teknologi som har vokst fram fordi vi er nødt til å redusere karbonutslippene fra fossilt drivstoff. Prosessen går ut på å blande plante- eller animalsk olje med kortkjedede alkoholer som metanol eller etanol. Oljen er i hovedsak palmeolje eller soyaolje, og det meste av biodieselen i dag kommer fra avfall fra matvareindustrien. Biodiesel er karbonnøytralt, nedbrytbart og giftfritt, og det betyr at eventuelle utslipp er mye mindre skadelige for miljøet